15.02.2018 12:19: Oznamujeme obcanom, ze Posta bude v piatok 16.2. otvorena od 7. do 13. hod. a od 14. do 15,30 hod. # obec JB

12.02.2018 15:09: Zverejnene oznamenia o zmene - Elektrokotol EBO - novy zdroj pre dodavku pary a poskytovanie podpornych sluzieb sekundarnej regulacie vykonu # obec JB

12.02.2018 14:41: Zverejnene 2 oznamenia o zacati staveb.konania- revitalizavia sidliska, chodniky a spevnene plochy a Prekrytie kanala na Zahumenickej ul. - I. etapa # obec JB