27.09.2023 13:34

Oznamy

Obecny urad oznamujeme obcanom, ze dna 29.9.2023 bude obecny urad otvoreny do 12.00 hod.

27.09.2023 13:14

Oznamy

Oznamujeme obcanom, ze dna 29.9.2023 bude posilnovna zatvorena z technickych pricin. # obec JB

25.09.2023 13:26

Úradná tabuľa

Zverejnena aktualizacia v konani v ramci navrhu na vydanie kolaud. rozhod. - Pristavba pre nakladanie s velkorozmernymi materialmi z vyradovania JE A1 # obec JB

25.09.2023 09:23

Oznamy

Oznamujeme citatelom, ze kniznica je tento tyzden otvorena v utorok 26.9. od 16:00 do 19:00.

25.09.2023 08:37

Oznamy

Veduca posty Jaslovske Bohunice oznamuje obcanom , ze v utorok 26.09.2023 bude posta zatvorena.

22.09.2023 13:12

Úradná tabuľa

Zverejnena aktualizacia v konani v ramci ziadosti o vydanie povolenia na odstranenie casti JZ JE V1 Demontaz kontaminovanej casti betonu z miestnosti.#obec JB

21.09.2023 12:31

Úradná tabuľa

Zverejnene oznamenie o zacati vodopravneho konania na uskutocnenie vodnej stavby - SO 03 Dazdova Kanalizacia IBV Kratke Pole. # obec JB

21.09.2023 12:04

Úradná tabuľa

Zverejnene oznamenie o zacati vodopravneho konania na uskutocnenie vodnej stavby - SO 04 Splaskova kanalizacia, SO 05 Pitny vodovod IBV Kratke Pole. # obec JB

21.09.2023 09:17

Oznamy

Vo veku 58 rokov zomrel nas spoluobcan Jaroslav Kirinovic. Pohreb bude 22.9. po sv. omsi na cintorine v Jaslovciach. Zadusna sv. omsa bude o 14.00 hod.

20.09.2023 16:55

Úradná tabuľa

Zverejnene VZN c. 155, ktorym sa meni VZN c. 153 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnym odpadmi na uzemi obce. # obec JB