16.07.2018 12:43: PDP Radosovce-paderovce prijme dojica/dojicku na farmu Paderovce. Primerny zarobok 1000 eur mesacne v hrubom. Info na 0907758708 # obec JB

16.07.2018 12:40: Zverejnene Oznamenie o zmene navrh. cinnosti a zacati konania -2. etapa vyradovania JE V1 - zmena v koncovom stave demolacie stavieb v ramci D4.7 # obec JB

13.07.2018 13:37: Zverejnene oznamenie o mieste ulozenia hodnotiacej spravy na Zmena a doplnky Uzemneho planu obce JB c.6/2017 a termin ich verejn. prerokovania - 17.7. # obec JB