24.01.2020 11:01: Z dovodu poruchy na vodovode je odstavena dodavka vody v m.c. Paderovce - do odstranenia poruchy. # obec JB

22.01.2020 14:35: Zverejnene oznamenie o case a mieste konania volieb pre obcanov s trvalym pobytom na obec Jasl. Bohunice # obec JB

22.01.2020 14:34: Pre vysoky vyskyt chripkovych ochoreni bude prevadzka materskej skoly od 23.1. do 27.1.2020 (vratane) prerusena. Zacne sa v utorok 28.1.2020. # obec JB