13.10.2021 14:43: Zverejnene Upovedomenie o zacati konania vo veci vydania suhlasu na vyrub dreviny v k. u. Paderovce - ul. Polna

13.10.2021 10:37: Oznamujeme obcanom Paderoviec ze z dovodu poruchy na vodovodnom potrubi bude odstavena voda ihned po vyhlaseni. Cas opravy je 1 hodina