29.07.2021 09:16: Posta Jaslovske Bohunice oznamuje, ze v pondelok 2.8. bude otvorena od 7,30 do 11. hod.

29.07.2021 09:15: Posta Jaslovske Bohunice oznamuje, ze v pondelok 2.8. bude otvorena od 7,30 do 11. hod.

28.07.2021 14:40: Zverejnene oznamenie o verejnej vyhlaske - zacatie konania na zmenu terminu odstranenia stavby Dobudovanie skladovych kapacit VJP # obec JB