06.07.2020 13:21: Otvaracie hodiny Posty od 6.7.-17.7.: Pondelok, utorok, stvrtok a piatok: 7:00-12:00 a 13:00-14:30 hod., streda: 7:00-12:00 a 14:00-17:00 hod. # obec JB

06.07.2020 13:14: SE a.s. oznamuju odberatelom prerusenie dodavky tepla v horucej vode z centralizovaneho systemu od 24.7. od 8.00 hod. do 4.8.2020 do 22.00 hod. # obec JB